Kurser

Her finder du kurser inden for personlig udvikling for private og erhverv.

Grundkursus i personlig udvikling

Dette grundkursus henvender sig til de mennesker, som ønsker at kende egne ressourcer at kende, samt at lære at bruge dem konstruktivt - for sig selv og i mødet med andre.

Formålet med kurset er, at give inspiration til personlig udvikling på det private og professionelle og/eller faglige plan.

Under hvert af de 4 moduler arbejdes der med temaer, som udspringer af deltagernes ønsker, samt ledernes vurdering af deltagernes behov.

Emner som der vil blive arbejdet med er:

  • Følelser
  • Min rolle i grupper
  • Adfærd, vaner og mønstrer i mit liv
  • Psykiske forsvarsmekanismer
  • Familiemønstrer

Der vil løbende blive arbejdet der med supervision, interviewteknikker, feedback og konfliktløsningsmodeller.

Du kan lære at forvalte din frihed gennem ansvarlige valg. De valg, der er meningsfulde for dig, og for dit liv sammen med andre.

Ved at arbejde i en gruppe, kan deltagerne give hinanden udfordring og støtte. Kurset er i sin form kreativt, oplevelsesorienteret og eksperimenterende.

Antal deltagere: 10-15.

Tilmelding og øvrige oplysninger kan du finde her.

 

HERUNDER FINDER DU KURSER SOM EFTER ØNSKE OPRETTES

Kursus i personligt lederskab

Det kursus henvender sig til mennesker, der vil udforske egne muligheder og ønsker. Kurset er en mulighed for at arbejde med egen bevidsthed for at få muligheden for at styre eget liv i den retning som vil stemme mere overens med egne ønsker og muligheder.

Vi arbejder i en grupperamme hvor der vil være mulighed for at spejle sig i de andre medkursister.

Temaer som berøres er:

  • Krav og forventninger
  • Mine ønsker og drømme
  • Min opdragelse
  • Samspil i gruppen

Vi vil arbejde fænomenologisk og bruge forskellige muligheder for tilbagemeldinger, herunder reflektive teams og feed back-modellen.

Antal deltagere: 10-15.

Tilmelding og øvrige oplysninger kan du finde her.

 

Kursus for ledere

Dette kursus henvender sig til de, som ønsker at arbejde med sin faglighed som leder og med de udfordringer dette bringer med sig.

Er du leder eller vil du forberede dig til et job som leder kan dette kursus være en suveræn mulighed for at arbejde med de personlige udfordringer som du står over for som leder.

Det er et personligt udviklende kursus, som tage afsæt i, at du er villig i at dele ud af din erfaring og er villig til at reflektere over egen praksis og faglighed.

Der vil være mulighed for at arbejde med egne cases og herunder få mulighed for at få supervision.

Vi vil arbejde med forskellige konfliktløsningsmodeller, egne roller som leder og medarbejder. Endvidere vil der blive arbejdet med feed back, positiv psykologi og reflektiv ledelse.

Antal deltagerer: 10-18

Tilmelding og øvrige oplysninger kan du finde her.

 

Kursus i Awareness

Awareness kan oversættes som: "... en ufokuseret vågen tilstand"!

Dette kursus er et kursus i opmærksom. En opmærksomhed på dig selv, dine omgivelser og det du kan gøre for at finde ind til roen i dig selv.

Vi vil øve opmærksomheden gennem kropsøvelser, åndedrættet og let meditation. Dette er IKKE et yoga- eller meditationskursus, men mange af teknikkerne tager sit afsæt i østerlandsk meditation. Dette kursus henvender sig til de mennesker, som ønsker at komme mere i kontakt med sig selv gennem både samtale i gruppesammanhæng og gennem kropslige øvelser og eksperimenter.

Øvelserne/eksperimenterne vil foregå både indenfor som ude i naturen, hvorfor det er afgørende at kursisten medbringer tøj til både ude som inde og i alt slags vejr.

Vi vil arbejde med kroppen gennem øvelser som vil foregå individuelt i gruppen.

Antal deltagere: 10-20

Tilmelding og øvrige oplysninger kan du finde her.