Kursusinformation og tilmelding

Information og tilmelding

GENERELT FOR ALLE KURSER

Alle kurser tager afsæt i personligt at arbejde med sig selv i gruppesammenhæng. Endvidere arbejdes der ud fra gestaltterapiens grundtanker og anvendes i alt menneskeligt samvær.

Nøglen er opmærksomhed. Opmærksomhed på den du er, de tanker du tænker, de følelser du har, de kropsfornemmelser du mærker samt de handlinger, du foretager dig.   

Ved at rette opmærksomheden mod dine reaktioner i mødet med andre, kan du få kontakt med uafsluttede eller ubearbejdede oplevelser fra fortiden, som stadig er virksomme i dit daglige liv, og som hindrer dig i at handle frit i nuet.   
  
Når du er opmærksom, får du en større bevidsthed om, hvem du er. Du lærer flere sider af dig selv at kende og finder hidtil skjulte ressourcer i dit indre.   
  
Gestaltterapien lærer dig at forvalte din frihed gennem ansvarlige valg. De valg, der er meningsfulde for dig, og for dit liv i relation med andre.

Ved at arbejde i en gruppe, kan deltagerne give hinanden udfordring og støtte. Kurset er i sin form kreativt, oplevelsesorienteret og eksperimenterende.  

Kurserne tilrettelagt efter følgende model:

1. modul (3 dage), 1. dag, kl. 12.00 til 3. dag, kl. 17.00
2. modul (3 dage), 1. dag, kl. 12.00 til 3. dag, kl. 17.00
3. modul (4 dage), 1. dag, kl. 18.00 til 4. dag, kl. 14.00
4. modul (4 dage), 1. dag, kl. 18.00 til 4. dag, kl. 14.00

Kurset strækker sig over 10 mdr.

  
Mellem hvert kursusmodul afholdes 1 kursusdag, der tilrettelægges af deltagerne selv i mindre grupper, som etableres på 1. kursusmodul.

Pris: kr. 25.000,-.

Hertil kommer udgifter til kost og logi i alt ca. 2.000 kr. pr. gang.

TILMELDING

Du er sikret en plads, når du har betalt et depositum på kr. 2.500,-, såfremt kurset ikke er overtegnet.

Depositum skal indbetales til Steen Lundsgaard på konto: 9277 4578787769 (Spar Nord).
Restbeløbet indbetales senest 30 dage inden kursusstart, ved indbetaling af depositum vil der blive fremsendt faktura på det resterende beløb.

Tilmeldingen er bindende og depositum vil ikke blive refunderet.

Tilmelding skal ske til Steen Lundsgaard på info@steenlundsgaard.dk og indeholde følgende oplysninger:

 • Dit fulde navn
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail add.
 • Hvis det er dit firma der betaler, så også disse oplysninger:
  • Firma CVR
  • Firmanavn
  • Firmaadresse
  • Faktureringsadresse
  • Firmaansvarlige
 • Navn på kursus du ønsker at deltage i.