Generaliseret angst

Generaliseret angst – eller bekymringsangst som det kaldtes i gamle dage – forekommer hos ca. 3% af befolkningen, men mange får faktisk aldrig stillet diagnosen. Og hvordan genkendes den egentlig?

Har du tendens til uro i kroppen og svært ved at falde i søvn? Så kan du muligvis have generaliseret angst. Diagnosen stilles – ifølge angstforeningen.dk – ud fra nogle kriterier:

 • Mindst 6 måneder med bekymring, ængstelse og anspændthed
 • Mindst 4 angst-spændingssymptomer, hvoraf et af disse er autonomt

Med autonomt menes at du rammes af enten hjertebanken, hurtig puls, svedetur, rystetur eller mundtørhed.

Symptomer på generaliseret angst

Der findes både fysiske og psykiske symptomer og jeg har allerede nævnt nogle af dem ovenfor. Men for nemheds skyld har jeg samlet dem her.

Fysiske symptomer

 • Hjertebanken
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Rysten
 • Sveden
 • Tørhed i munden
 • Kvalme eller anden uro i maven
 • Svimmelhed
 • Snurren i fingrene
 • Besvær med at synke

Psykiske symptomer

 • Nemt ved at blive irritabel
 • Svært ved at koncentrere dig
 • Rastløs
 • Søvnbesvær eller –mangel

Kvinder er mere udsat for generaliseret angst end mænd

Både mænd og kvinder kan rammes af generaliseret angst, men statistikkerne viser, at det oftere er kvinder end mænd der rammes. Denne angst kan være medfødt, men den kan også være kultiveret via en utryg opvækst. Dermed har du måske også tillagt dig en evne til altid at være på vagt og aldrig tillade dig selv at slappe af. Du er altid ekstra opmærksom over for forandringer og kontroltab. Og det tærer på resurserne altid at skulle være på vagt.

Det er ikke unormalt at man forsøger at løse problemet selv. Tit ses det ved at man har et højt aktivitetsniveau. På den måde forsøger man at udmatte sig selv. Andre drikker en genstand eller to for at falde ned og derved have nemmere ved at falde i søvn. Ingen af løsningerne er hensigtsmæssige, men de virker på den korte bane.

Sådan behandler jeg generaliseret angst

I kraft af min tilgang som psykoterapeut, så behandler jeg generaliseret angst med kognitiv adfærdsterapi. Jeg vil afdække dine negative og automatiske tanekmønstre og hvorfor du fortsætter med at bekymre dig. Slutteligt vil du og jeg arbejde med ar normalisere din bekymring, så du ikke lader dig styre af angsten.

Vi vil også arbejde med din vejrtrækning, så du ved præcis hvad du skal gøre hvis du rammes af åndenød, svimmelhed eller lignende, da netop disse symptomer skyldes, at du trækker vejret for hurtigt, når du er angst. Samtidig vil vi træne dig i afspændingsteknikker, så du ikke låser din krop af bar anspændthed.

Kontakt mig for behandling af generaliseret angst

Vil du tale mere med mig om generaliseret angst, så vil jeg foreslå at du booker en tid her. Du kan også alternativt kontakte din egen læge for at få hans eller hendes bud på en diagnose.